Zamówienia Publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę papieru niepowlekanego.


Nr sprawy: ZWS-23.271.7.2020


https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9167ed94-7377-4684-82ba-aee23b92b01f

Otwarcie ofert

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

Dotyczy ZWS.23.271.7.2020

Informacja o wyborze oferty

Podmiot publikujący: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Autor informacji: Ewa Wiśniewska-Sokół
Publikujący informację: Rafał Sowul
Wytworzenie informacji: 23.12.2020
Publikacja informacji: 23.12.2020 07:36
Aktualizacja informacji: 23.12.2020 07:36
Sprawdź historię zmian
Do góry