Informacja o zamówieniach

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017


Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia


Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Uwagi

Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).

Dostawy

Przetarg nieograniczony

282 000 zł

I kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                           Warszawa 21 grudnia 2016 r.                         ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę papierów i kartonów powlekanych

ZWS.23.2720.2.2017

08.03.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę papierów i kartonów  powlekanych.

16.03.2017 r

Podmiot publikujący: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Autor informacji: Sylwia Buczel
Publikujący informację: Rafał Sowul
Wytworzenie informacji: 30.01.2017 11:00
Publikacja informacji: 19.01.2017 11:12
Aktualizacja informacji: 16.03.2017 13:20
Sprawdź historię zmian
Do góry