Zamówienia Publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o zamówieniach 2019

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019


Przedmiot zmówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia
w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym

Uwagi

Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).

Dostawy

Przetarg nieograniczony

380 000,00 zł

I kwartał
II kwartał

 

Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                   Warszawa 28 listopada 2018 r.                         ZATWIERDZAM

..

..

                                                                                                                      

 

Zamówienie na dostawę 29-11-2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu  na dostawę papieru do druku offsetowego

ZWS.23.2720.14.2018

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=506fc1f0-9fcc-4212-a583-b8ff8a665ae2

 

SIWZ w załączonym pliku
Pliki do pobrania

siwz2.doc ...
siwz2.doc 0.26 MB

Wybór oferty – papier

Protokół z otwarcia ofert w dniu 7.12.2018 r. o godz. 10.30

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Beata Brzezińska
Publikacja informacji: 07.12.2018 12:17
Aktualizacja informacji: 07.12.2018 12:17
Sprawdź historię zmian
Do góry