Zamówienia Publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o zamówieniach

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018


 


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN


Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


Uwagi


Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).


Dostawy
Przetarg nieograniczony


430 000 zł


I kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                           Warszawa 22 grudnia 2017 r.                         ZATWIERDZAM

                                                                                                                      

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018


Przedmiot zmówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia
w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym

Uwagi

Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony)

Dostawy

Przetarg nieograniczony

467 300,00 zł

I kwartał
II kwartał

 


 

Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                           Warszawa 6 marca 2018 r.                         ZATWIERDZAM

 

 

Zamówienie na dostawę 2018-03-28

 

Nr sprawy: ZWS.23.2720.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę papierów powlekanych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączonym pliku


Pliki do pobrania

siwz2.doc ...
siwz2.doc 0.21 MB

Protokół z otwarcia ofert 2018-04-05

Protokół z otwarcia ofert 2018-04-05 o godz 10.30
Przetarg nieograniczony na dostawę papierów powlekanych nr sprawy: ZWS-23. 2720.2.2018

Zatwierdzam

 

Pliki do pobrania

Wybór oferty 2018-04-09

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. nr sprawy: ZWS.23.2720.2.2018

Zatwierdzam

 

Pliki do pobrania

Zamówienie na dostawę

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę offsetowych i powlekanych papierów

ZWS.23.2720.5.2018

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=72681ca9-36e1-4bdc-9663-36c4c7b14f82

SIWZ w załączonym pliku

Zatwierdzam

 

Pliki do pobrania

siwz3.doc ...
siwz3.doc 0.23 MB

Protokół z otwarcia ofert 21-06-2018

 

 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10:30.

 

Pliki do pobrania

Wybór oferty 2018-06-25

 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Autor informacji: Sylwia Buczel
Publikujący informację: Rafał Sowul
Wytworzenie informacji: 25.06.2018
Publikacja informacji: 26.06.2018 08:11
Aktualizacja informacji: 26.06.2018 08:12
Sprawdź historię zmian
Do góry