Zamówienia Publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o zamówieniach

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017


Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia


Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Uwagi

Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).

Dostawy

Przetarg nieograniczony

282 000 zł

I kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                           Warszawa 21 grudnia 2016 r.                         ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN


Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


Uwagi


Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).


Dostawy
Przetarg nieograniczony


303 000 zł


IV kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel

                                                                                                                           Warszawa 19 września 2017 r.                        ZATWIERDZAM

.

Nowe zamówienie


21-09-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na dostawę offsetowych i powlekanych papierów oraz kartonów

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7399f77f-a007-4c04-a45c-4a2cf6817731

 

SIWZ w załączonym pliku


 

 

Pobierz Adobe® Reader® Pobierz Word Viewer Pobierz Excel Viewer Pobierz PowerPoint Viewer Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Autor informacji: Sylwia Buczel
Publikujący informację: Rafał Sowul
Wytworzenie informacji: 30.01.2017 11:00
Publikacja informacji: 19.01.2017 11:12
Aktualizacja informacji: 21.09.2017 10:48
Sprawdź historię zmian
Do góry