Zamówienia Publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o zamówieniach

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018


 


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość netto zamówienia

 w PLN


Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


Uwagi


Papier do drukowania (papier offsetowy, powlekany, kserograficzny, kartony).


Dostawy
Przetarg nieograniczony


430 000 zł


I kwartał


Plan opracowała

Sylwia Buczel                                                                                                                           Warszawa 22 grudnia 2017 r.                         ZATWIERDZAM

                                                                                                                      

Zamówienie na dostawę 2018-02-12

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę offsetowych i powlekanych papierów oraz kartonów

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=46576802-dcc2-48b6-b253-a5e53af26e80

 

SIWZ w załączonym pliku

Pobierz Adobe® Reader® Pobierz Word Viewer Pobierz Excel Viewer Pobierz PowerPoint Viewer Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Protokół z otwarcia ofert na dostawę papierów i kartonów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę offsetowych i powlekanych papierów oraz kartonów

Podmiot publikujący: Zakład Wydawnictw Statystycznych
Autor informacji: Sylwia Buczel
Publikujący informację: Beata Brzezińska
Wytworzenie informacji: 21.02.2018 08:55
Publikacja informacji: 21.02.2018 08:55
Aktualizacja informacji: 21.02.2018 09:16
Sprawdź historię zmian
Do góry